Skibslaget er en selvejende forening der i tiden 1967 - 1969 byggede skibet der er af "typen" hurtiggående krigsskib, en kopi af vrag 5 fra fundene i Skuldelev ved Roskilde fjord.
Skibet, der i 1969 blev søsat og navngivet SEBBE ALS, er bygget efter tegninger af originalen og med den samme type værktøj som de "gamle" vikinger brugte.
I sommerperioden ligger skibet i Augustenborg havn og i vinterhalvåret i en bygning i nærheden. Foreningen råder desuden over en færøbåd med plads til 8 besætnings-medlemmer.
Nyeste indlæg / beretninger
Medlemsblad
Aktivitetskalender
Mastesætning2016-04-30
Rumregatta2016-05-05
Søsætning af Ladby-skibet2016-05-14
Arbejds/sejladsdag2016-05-21
Arbejds/sejladsdag2016-07-02
Fællesarrangement Nydam/Hjortspring/Sebbe Als2016-07-29