Medlemstilgang

Skibslaget Sebbe Als er dannet omkring bygning af den første kopi af vrag 5 (det lille krigsskib) fra Skullelev fundene i Roskilde Fjord. Det blev bygget i perioden 1967 - 1969 på samme måde og med de samme værktjer som vore forfædre brugte efter tegninger fra Roskilde vikingeskibs museum.
Siden er der bygget en naust til skibet og et mindre skib en Ottermansfarer (frbd).
Skibslaget Sebbe Als er det ældste vikingeskibslag i Danmark og er en selvejende forening der har til formål, at bygge, vedligeholde og sejle med de skibslaget tilhrende skibe.

Skibslaget Sebbe Als vælger på den årlige generalforsamling sin bestyrelse. Skibslaget bygger på frivillig arbejdskraft der vedligeholder og sejler med skibene.

Alle der har interesse i at sejle med vikingeskib kan blive medlem.

Der er ingen krav til kundskaber hverken i form af håndværk eller sejlads, det lærer man. Som ny bliver man optaget som aspirant og når man gennem arbejde har vist interesse for skibslaget og dets arbejde bliver man optaget som medlem.

Forretninger eller andre der ønsker at støtte skibslaget kan optages som støttemedlemmer.

Har man interesse i at blive skiper skal man gennemfre uddannelse i henhold til regler fra søfartstyrelsen og opfylde kravene i sejlreglementet om praktisk sejlerfaring.

Skibslaget tlæler omkring 50 medlemmer samt 20 aspiranter der kommer fra store dele af landet.

Kontingent
Kontingentet andrager i år:
Aspiranter: 250,- kr
Medlemmer: 400,- kr
Støttemedlemmer: 250,- kr