Vikingeskibslaget SEBBE ALS, Augustenborg

Vikingeskibslaget SEBBE ALS, Augustenborg

Skibslaget er en selvejende forening der i tiden 1967 - 1969 byggede skibet der er af “typen” hurtiggende krigsskib, en kopi af vrag 5 fra fundene i Skuldelev ved Roskilde fjord.
Skibet, der i 1969 blev søsat og navngivet SEBBE ALS, er bygget efter skitser og mål af originalen og med den samme type værktøj som de “gamle” vikinger brugte. Formålet med skibet var at efterprøve sejlegenskaberne for vikingeskibe samt lysten til at sejle, vel at mærke uden motorstøj og med et skib vi selv havde bygget af naturmaterialer for herigennem at mærke suset fra fortiden og føle os i et med naturen.
Siden søstningen i 1969 har skibet været på utallige ture, både i indland og udland.
Skibe og naust er rammerne om en mængde aktiviteter året rundt.
I vinterperioden med reparationer og klargøring og i sommerperioden med en mængde forskellige arrangementer, både til gavn og glæde for medlemmerne og for det store publikum hvor vi end kommer.

Skibslagets medlemmer og mandskab
Når forårssolen bryder frem kommer der for alvor gang i aktiviteterne omkring skibe og naust og man kan da møde mennesker fra kravlestadiet og op til pensionsalderen i gang med utallige gøremål. Det er medlemmer, aspiranter og familie der skraber, sliber, maler og meget andet for at få skibene klar til sejlsæsonen.
Medlemmerne kommer fra alle samfundsgrupper og alle er lige omkring den fælles interesse - vedligeholdelse og sejlads med skibene.
Reglerne for optagelse som medlem er enkle. Man skal gennem arbejde på skibe og naust, vise sin interesse for skibslagets aktiviteter og kan først herefter optages som medlem.
Foreningen er demokratisk og medlemmerne vælger en bestyrelse ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er at koordinere skibslagets aktiviteter og føre regnskabet i henhold til skibslagets vedtægter.
Sammenholdet og interessen omkring skibene gør arbejdet til en fornøjelse.

SEBBE som vikingeskib
Vrag nr. 5 er et af fundene i Skuldelev ved Roskilde Fjord. Skibstypen er hurtiggende krigsskib dvs. et langt slankt skib med mange årer (24) og et relativt stort sejl (50 m2), et hurtigt skib både for sejl og årer.
I 1967 fik vi skitser og mål på skibet fra Roskilde museet og ud fra dem lavede Jens Kristensen og Leo Svendsen konstruktions tegningerne til bygningen af skibet. Skibet er bygget med kopier af original værktøj og for at lære det vigtigste værktøj, skarøksen, at kende byggede vi først et bulhus (hustype fra vikingetiden) af kløvede og huggede planker.
Så blev kølen strakt og byggeriet fortsatte over de næste 2 år. I 1969, efter 11000 arbejdstimer, var skibet færdigt og blev navngivet og søsat den 19. juli.
Sejladsen gennem årene har vist at vikingerne var utrolig gode skibsbyggere der kunne bygge skibe der var hurtige og alligevel utrolig stærke og sødygtige. Hvor er det dejligt i en god vind at passere en moderne glasfibersejler.
En af hemmelighederne ved sejlegenskaberne er at skibet er bygget af kløvede planker. Idet man ikke nådesløst kapper træets årer med en sav, beholder man tærets fulde styrke og smidighed og kan derfor gå ned i tykkelse, og derved også i vægt. Hele konstruktionen giver et let skib der i bølgerne kan vride sig som en ærtebælg uden at tage skade.
Formålet var at bygge og sejle med Sebbe Als uden det skulle være et egentligt videnskabeligt eksperiment.
Vi har hen ad vejen foretaget enkelte ændringer mht. sejl og rigning, men har ikke eksperimenteret med skibet for at opnå den størst mulige hastighed.
Skulle vi gå ind i dette skulle sejl, ballast etc. tilpasses et skib bemandet med en bestning på 25 personer og det ville medføre nedsatte sejlegenskaber med f.eks. 15 mand, som ellers uden problemer kan sejle skibet.

Nausten (bådehuset)
Vi savnede et sted at opbevare Sebbe om vinteren. For at løse det problem bygge vi i 1972 / 1973 en naust efter norske fund. Nausten blev bygget på en mark ved Hesselgård. Hele byggeriet foregik med håndkraft og tog 9000 arbejdstimer.

Ottermandsfareren Ottar (færøbåd)
Under USA turen i 1976 var vi sammen med en amerikansk bådebygger Lance Lee. Han var så imponeret af skibet, at han samlede 800 $ sammen som vi fik overrakt med ordene “ Tag hjem og byg et skib mere”. Det gjorde vi så og i 1978 kunne vi søsætte Ottar.

Den største sejltur
Ifølge en saga sejlede en viking med skib og besætning fra vikingebyen Kaupang ved Tønsberg i Oslofjorden til Hedeby ved Slesvig på 5 dage og 5 nætter dvs. 120 timer.
Vi satte os for at efterprøve denne saga blot ved at sejle den anden vej.
Turen blev gennemført i 1972. Vi startede i Slesvig, sejlede op langs Jyllands østkyst hvor vi nok må sige vejrguderne var imod os. Vi lagde på sidste etape ud fra Skagen i juli måned med 30 graders varme og næsten ingen vind og sådan forholdt det sig de næste par døgn, mens vi sled i årerne tværs over Skagerak, solsvedne og med hænderne fyldt med vabler, men vi kom over.
Ved Førder fyr i ydre Oslo fjord kom vinden og det sidste stykke ind gennem fjorden blev tilbagelagt på rekordtid.
Målet var nået og det bedste af det hele var at logbogen viste 114 sejltimer. Vi fik hermed bevist at sagaen talte sandt.

SEBBE som ambassadør i udlandet
Vikingerne er kendt verden over, ikke altid for det gode, men alligevel som en væsentlig og interessant epoke i verdenshistorien.
Med en kopi af et vikingeskib har vi derfor heller ikke kunnet undgå opmærksomhed ud over landets grænser.
Dette har givet nogle gode ture for medlemmerne samtidig med at vi har repræsenteret Danmark ved flere store nationale mærkedage i udlandet.

Her kan nævnes :

200 året for USA’s uafhængighed den 4. juli 1976, hvor vi sejlede op af Hudson floden i New York. Vi blev på turen ledsaget af den kendte folkesanger Pete Seeger.

150 året for Belgiens selvstændighed som stat i juni 1980 hvor vi sejlede på Peronne søen ved festlighederne. Vi havde ved den lejlighed en gave med, der blev overrakt kong Baudouin.

900 års byjubilæum for Newcastle i juli 1980, hvor vi sejlede paradesejlads på Tyne floden.

1000 års byjubilæum i Dublin i juli 1988, hvor vi deltog i sejlads på floden Liffey.

Disse ture har ikke så meget med vikingeskibssejlads at gøre idet der sjældent er mulighed for reel sejlads hvor vi får vand under kølen, men paradesejlads, ofte med forskellige æresgæster ombord.
Disse ture tager vi alligevel gerne idet vi får muligheder for oplevelser der er med til at smede medlemmerne sammen.
Ved disse lejligheder trækker vi også i vikingetøjet og isenkrammet (hjelme, sværd, økser og skjolde) og prøver at ligne vore blodtørstige forfædre, dog med et lille smil i mundvigen. I Augustenborg Fjord har vi også gennem tiden sejlet hundredvis af gæster fra alverdens lande fra havnen og ud til nausten og her holdt foredrag om vore forfædre og os selv.
Afrikanere, japanere, australiere, amerikanere og mange andre nationaliteter har her hørt lidt om den gamle danske vikingekultur.

Sebbe indenfor filmen
Gennem årene har vikingerne været et attraktivt objekt for filmselskaber samt TV selskaber der har produceret mere seriøse programmer. For at gennemføre disse projekter behøver man et vikingeskib og her har vi flere gange været inde i billedet, mest for udenlandske selskaber.
Af optagelser kan bl.a. nævnes :

  • National Geografic Society, USA med optagelser af sejlads i 1971.
  • NRK, norsk fjernsyn med udsnit til en film der blev optaget i 1973.
  • Fransk fjernsyn med et afsnit i serien ,,skibenes historie” i 1978.
  • Engelsk TV med sejloptagelser ved et vikingetræf ved Mosgård, Århus 1979.
  • Fransk fjernsyn med Science fiction film for børn optaget i 1981.
  • Dansk fjernsyn med et sommertogt med Sebbe Als i 1982.
  • Tysk TV med Ein schiff für die Götter 2003.
  • Tysk TV Ragnarok 2006.
  • Hollandsk Film Redbad 2018.

Mange andre har filmet os og det har hver gang givet lidt penge til vedligeholdelse af skibene.

Sebbe som reklame
Gennem årene har vikingerne og deres skibe været et yndet reklametema. I denne forbindelse har vi haft utallige arrangementer, især for øl, nok med udgangspunkt i mjød.
Vi har sejlet for de største danske bryggerier, især i udlandet og herhjemme har vi lavet flere reklameindslag.
Skibet er ikke bygget med kommercielle arrangementer for øje, men vi har en forpligtelse til at føre skibet videre, både for vor egen og vore efterkommeres skyld. For at leve op til dette er det nødvendigt at skaffe økonomiske midler til vedligeholdelsen.